Forlaget Falcon Logo

Rosen fra Jeriko - forsideSusanne Wenningsted-Torgard

Rosen fra Jeriko

Om bispekåberne i Københavns domkirke

(20 x 20 cm)  92 sider. 120,- kr.

Kan også købes i Københavns domkirke eller ved henvendelse til forfatteren.

Publiceret i anledning af bispevielsen i Vor Frue kirke den 30. august 2009 giver denne rigt illustrerede bog forfattet af Susanne Wenningsted-Torgard foruden en grundig gennemgang af de københavnske bispekåber også et enestående overblik over bispekåberne i samtlige 12 stifter i det danske rigsfællesskab.

Bogens titel Rosen fra Jeriko er udsprunget af det faktum, at den symbolladede jerikorose siden 1815 har været det hyppigste motiv på kåbernes ”kanter”, stavene. Dette hænger sammen med en skik, der fulgte alle enevældens salvinger, hvor majestæten forærede hver af de tre fungerende bisper en ny kåbe. I 1815 var disse broderet med jerikoroser, hvilket gentog sig i 1840.

Københavns biskop kan derfor den dag i dag vælge mellem biskop Münters fra 1815 eller biskop Mynsters fra 1840 – hvortil kommer syv andre, hvoraf den seneste fra år 2000 sandelig også har jerikoroser.

Den rigt illustrerede bog udgør et lille fund for folk med interesse for dansk kirkehistorie og kirkekunst.
Morten Thomsen Højsgaard, Kristeligt Dagblad

Rosen fra Jeriko kan også købes i Københavns Domkirke eller ved henvendelse til bogens forfatter Susanne Wenningsted-Torgard pr. e-mail: susanne@domkirken.dk.