Grundtvigs Mands Minde

Anders Monrad Møller

Grundtvigs
Mands Minde

- samt egne erindringer og tidsbilleder


(17 x 24 cm) 320 sider, illustreret
kr. 295,- kr.

Mange taler om "mands minde", der var betegnelsen for en række forelæsninger, som Grundtvig holdt på Borchs Kollegium i 1838. Færre har læst dem og nogle tror fejlagtigt, at der var tale om folkelige foredrag.

I denne bog kan man stifte bekendtskab med syv udvalgte forelæsninger og få syn for sagn.

I tilslutning hertil kan man læse en artikel om grundlæggelsen af Grundtvigs Højskole, Marielyst, en beskeden bygning, der lå i Københavns nordvestkvarter, hvor nu Haraldsgade krydser Lersø Parkallé.

Dernæst skildrer forfatteren og historikeren Anders Monrad Møller sine 10 år på Bordings, en grundtvigsk friskole, som dengang  lå på Kochsvej på Frederiksberg. Dette følges op med beretningen om de to år på Statens Kursus på Mynstersvej, der unægtelig frembød et ganske andet milieu. Fjumreåret 1961 blev delvis tilbragt med afslappet skolegang i London, der bød på mange oplevelser med udgangspunkt i et pensionat, hvor man spiste umådelig godt.

I det følgende ligger tyngdepunktet på en redegørelse for historiestudiet på Københavns Universitet i årene 1962 til 1972 med omtale af lærere og andet vedrørende Clio, historiens muse. Det foregik med hovedkvarter på Bispetorvet i latinerkvarteret, hvor omgivelserne adskilte sig afgørende fra de nuværende sterile og døde bygninger på KUA, som om aftenen ligger øde hen.

At begynde at undervise allerede som stud. mag. var dengang ret almindeligt på grund af stor lærermangel. Det var også godt det samme, for i de dage var der ikke noget, der hed SU, men man kunne altså ernære sig selv og den voksende familie i fire år ved undervisning på det for længst hedengangne Toftegård Studenterkursus. Sidst i studietiden, i 1972, nåede man at fylde 30 år på en ekskursion med fagfæller til England, mens kone og børn blev efterladt derhjemme.

Til allersidst skildres den efterfølgende tid i Civilforsvaret, der unægtelig betød et kraftigt milieuskifte, men der var forsonende momenter såsom et godt kammeratskab og  i de sidste fem måneder en loppetjans som chauffør i Civilforsvarsstyrelsen.

Mands Minde er en opfølgning af Anders Monrad Møllers tidligere erindringsbøger, nemlig Emilie, Louise og de andre, maritime artikler og essays (2008) og Møllerne og musikken, samt erindringer og tidsbilleder (2010).