Møllerne og musikkenAnders Monrad Møller

Møllerne og musikken

samt erindringer og tidsbilleder

 (17 x 24 cm) 216 sider.
225,- kr.

En familie Møller og dens nære forhold til musik gennem snart 200 år udgør den røde tråd gennem denne bogs 12 artikler, tematisk behandlet med vægt på forskellige tidsrum, vilkår og milieuer.

Titelartiklen giver det første overblik, mens allerede den anden, „Pædagogpige fra provinsen” anslår et ganske andet, nærmest uddannelseshistorisk tema, mens der er musik men også meget andet i „En familie i Aalborg under besættelsen” og „På det ydre Vesterbro”.

En gruppe på fire følger historien videre frem i tid, efter „Musikken på Havdrupvej“ brydes der af med den lille portrætskitse om et særpræget ældre ægtepar „Gyrithe og Mogens“, hvorefter musikken igen sætter kraftigt ind i „Én gang amatør, altid amatør“, der bringer læseren både til optagelse i Dansk Musiker Forbund og til dukketeaterforestillinger med levende musik i Nykøbing Falster. Dette efterfølges af musiceren indenfor hjemmets fire vægge i „Musikken på Grønnemose Allé“.

Forfatteren har et alter ego, som slår sig løs i to polemiserende indlæg i et gnavent tonefald: „Jeronimus og radioens dacapokanal“ og „Jeronimus og musikken på hans gamle dage“. Denne sure stabejs konstaterer ikke uventet, at han ikke bryder sig om den programmæssige linie i Danmarks Radios P2.

De to sidste artikler handler om musikstudiet ved Københavns Universitet i 1960’erne. „Musikstudiet, lærere og kammerater“ strækker sig i tid fra optagelsesprøven i 1963, over forprøven to år senere sluttende med endelig eksamen 1969.Lille Muko på Færøerne

Fra en korrejse med universitetskoret Lille MUKO til Færøerne i sommeren 1968 hjembragtes en mængde dias, hvoraf de bedste gengives i farver.

Afsluttende handler „Året 1968“ om studieplansforhandlinger og afsluttende dramatik i det daværende Filosofiske Fakultet på Københavns Universitet. Det var ikke studenteroprør, men et røre i andedammen, som havde en lykkelig afslutning.

Ingen af artiklerne i Møllerne og musikken har tidligere været offentliggjort og kan i øvrigt læses som en selvstændig forlængelse af Anders Monrad Møllers første erindringsbind Emilie, Louise og de andre.