Forlaget Falcon

Publikationsliste for

Anders Monrad Møller

Bøger
Artikler
Større anmeldelser
Mindre artikler, debatindlæg, kronikker m.v.
Mindre anmeldelser

Bøger

A1. Københavns Handelsflåde 1814-1832. Institut for økonomisk histories skriftrække nr. 7., Kbh. 1974, 113 s.

A2. Niels Truslew: Skibe i Søen 1805. Udgivet sammen med Jens Lorentzen og Dorthe Falcon Møller, Handels & Søfartsmuseets Søhistoriske Skrifter VIII, Kbh. 1979, 120 s.

A3. Sejlskibe. Danskbyggede træskibe opmålt, tegnet og fotograferet af Jens Friis Pedersen. Udgivet sammen med Jens Lorentzen. Handels & Søfartsmuseets Søhistoriske Skrifter IX, Kbh. 1980, 108 s.

A4. Fra Galeoth til Galease, Studier i de kongerigske provinsers søfart i det 18. årh. Fiskeri og Søfartsmuseet, Esbjerg 1981. Disputats, 223 s. samt bilag på microfiche.

A5. Sejlskibe. De sidste i Grønlandsfarten opmålt, tegnet og fotograferet af Jens Friis Pedersen. Udgivet sammen med Jens Lorentzen. Handels & Søfartsmuseets Søhistoriske Skrifter X, Kbh. 1981, 108 s.

A6. Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Odense 1840-1940. Hans Chr. Johansen, Per Boje og Anders Monrad Møller, Odense University Studies in History and Social Sciences Vol. 79, Odense Universitetsforlag 1983. Perioden 1914-40, s. 195-358.

A7. Frederik den Fjerdes Kommercekollegium og Kongelige Danske Rigers Inderlig Styrke og Magt. Indledning 102 sider og tekstudgave m.v. 130 sider. Institut for økonomisk histories skriftrække nr. 18, Kbh. 1983.

A8. Sejlskibe. Nordiske fartøjer opmålt, tegnet og fotograferet af Jens Friis Pedersen. Udgivet sammen med Jens Lorentzen. Handels & Søfartsmuseets Søhistoriske Skrifter XI, Kbh. 1983, 96 s.

A9. Pibemagerne i Stubbekøbing - et mikrostudie i dansk 1700-tals historie. Udgivet for Museet Falsters Minder hos Forlaget Falcon, Kbh. 1985, 103 s.

A10. Vækst og vagtskifte. Anders Monrad Møller og Jørgen Thomsen. Odense 1914-1940, Odense bys historie bd. 8, Odense Universitetsforlag 1987, kapitlerne 1-17, s. 9-252.

A11. Fjerde Sø 1863-1988. København 29. april 1988. Anders Monrad Møller & Dorthe Falcon Møller. Forlaget Falcon 1988, heri 1. og 3. del s. 9-58 og s. 89-123.

A12. Jagt og Skonnert. Studier i den danske provinssøfart i tiden fra 1814 til 1864. Forlaget Falcon, Kbh. 1988, 273 s. samt bilag på microfiche.

A13. Odense toldkammers historie 1632 - 1988. Otto Madsen og Anders Monrad Møller, Toldhistorisk Selskab 1989, heri perioden 1850-1989 s. 231-340.

A14. Etaten og traditionerne 1914-1945, Dansk Toldhistorie IV, Toldhistorisk Selskab 1990, 403 s.

A15. Postrytter, dagvogn og fodpost, P&Ts Historie 1711 - 1850. Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet, Kbh. 1992, 409 s.

A16. Fra Etatsforening til Dansk Told & Skatteforbund. Udgivet af Dansk Told & Skatteforbund i anledning af dets 100 års jubilæum den 22. marts 1994. 277 s.

A17. Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Anders Monrad Møller, IV, 1-3 del, 1995. 396 + 388 + 424 s.

A18. Med korn og kul. Dansk søfarts historie 4, 1814 1870, Gyldendal 1998, 253 s.

A19. Sejl og damp. Anders Monrad Møller, Henrik Dethlefsen og Hans Chr. Johansen. Dansk søfarts historie 5, 1870 - 1920, Gyldendal 1998, s. 7-142.

A20. Fonde som fundament for dansk industri. Hans Chr. Johansen og Anders Monrad Møller, Syddansk Universitetsforlag 2005, s. 106-178 og 180-248.

A21. Kong Christian VIII.s breve 1813-1848. Augustenborgerne, Louise Augusta og Caroline Amalie. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Otto Madsen under medvirken af Anders Monrad Møller, bd. 1-2, Kbh. 2005. 438 + 488 s.

A22. En dansk students dagbog. C.J. Brandts optegnelser 1835-1845 udgivet af Anders Monrad Møller, Falcon 2006, 197 s.

A23. Kong Christian VIII.s breve 1813-1848. Augustenborgerne, Christian August og Louise Sophie. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Histore ved Anders Monrad Møller og Otto Madsen, bd. 3-4, Kbh. 2007. 702 + 726 s.

A24. Emilie, Louise og de andre. Maritime artikler og essays, Falcon 2008, 158 s.

A25. Sophus Waldemar Rasmussen: Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste. Ved Anders Monrad Møller. Maritim Kontakt 30, Kbh. 2008. Bind I, 350 s.

A26. Kong Christian VIII.s breve 1813-1848. Augustenborgerne, Frederik August og Henriette. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Anders Monrad Møller under medvirken af Otto Madsen, bd. 5, Kbh. 2008. 412 s.

A27. Kong Christian VIII.s breve 1813-1848. Augustenborgerne. Om brevene og udgivelsen. Problemer og perspektiver. Supplement. Registre. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Anders Monrad Møller, bd. 6, Kbh. 2008. 318 s.

A28. Sophus Waldemar Rasmussen: Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjenester. Ved Anders Monrad Møller. Maritim Kontakt 31, Kbh. 2008. Bind II, 381 s.

A29. Fra skat på hartkorn til indkomstskat 1818-1903. Dansk Skattehistorie V. Told- og Skattehistorisk Selskab 2009. 306 s.

A30. Møllerne og musikken - samt erindringer og tidsbilleder. Forlaget Falcon 2010. 216 s.

A31. Kong Christian VIII.s breve. Prins og Konge. Christian Frederiks brevveksling med Frederik VI. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Anders Monrad Møller, 1-2, Kbh. 2011, 486 + 454 s.

A32. Enevældens kroninger. Syv salvinger – ceremoniellet, teksterne og musikken. Forlaget Falcon 2012. 222 s.

A33. Grundtvigs Mands Minde, samt egne erindringer og tidsbilleder. Forlaget Falcon 2013. 317 sider.

 

Artikler

B1. Skibsmålingen i Danmark 1632-1867, Handels & Søfartsmuseets Årbog 1974, s. 16 47.

B2. Kongerigske toldregnskaber fra det 18. århundrede, Fortid og Nutid, Bd. XXVI, 1975, s. 86 103.

B3. Bergenskibe 1741-45, Sjøfartshistorisk Årbok, Bergen 1975, s. 110-120.

B4. Tomme tønder, te og toldsvig, Smuglerteknik i Hjørring tolddistrikt i 1830'erne. ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1978, nr. 2, s. 3-15. I uændret form optrykt i Vendsyssel Nu & Da 1994 1995, s. 26-39.

B5. Da tolderne skulle måle skibe. ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1980, nr. 3, s. 20-33.

B6. Medens vi venter på vrag - eller Jagten på Jensines forfædre, Maritim Kontakt 4, Kbh. 1981, s. 210-19.

B7. Søofficerens forsøg til en dansk søordbog, Handels- & Søfartsmuseets Årbog 1981, s. 196-206.

B8. Consular Reports, The Danish Monarchy 1787-1904; Business History, Vol. XXII, No. 3, Nov. 1981, s. 276-79.

B9. Prøven af Hjørring om en søskade og et par skibsportrætter, Vendsyssel Nu og Da, 1982, s. 5-20.

B10. Søren Lindam og rødvinen eller toldsvig på højt niveau, ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1982, nr. 2, s. 3-17.

B11. Fra Galeoth til Galease - om en søfartshistorisk disputats, Maritim Kontakt nr. 3, Kbh. 1982, s. 31-39.

B12. Economic Relations and Economic Cooperation between the Nordic Countries in the Nineteenth Century. Scandinavian Journal of History 1983, Vol 8, No 1, s. 37-62.

B13. København - Kristiania, Fra Sejlpaket til Konferenceskib, Maritim Kontakt nr. 6, 1983, s. 115-32.

B14. "Her er intet Skibsværft ", Skibsbygningen i industristatistikken 1823-1855, Handels & Søfartsmuseets Årbog 1983, s. 136-48.

B15. Hundrede års handelsflåde i grove træk, Holger Munchaus Petersen og Anders Monrad Møller, Maritim Kontakt nr. 7, 1984, s. 6-19.

B16. Store Forventninger. Skitse over fem fejlslagne værftsanlæg ved slutningen af første Verdenskrig, Maritim Kontakt nr. 7, 1984, s. 86-120.

B17. Emilie på havsens bund eller et atypisk forlis i arkiverne, Maritim Kontakt nr. 9, 1985, s. 21-31.

B18. Dansk Toldmuseum. Dets omskiftelige skæbne i de første 75 år, ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1987, nr. 1, s. 23-39.

B19. Den ulykkelige ZISE om acciseregnskaber, en upåagtet og glemt kildegruppe, Arkiv, 11. bind nr. 3, 1987, s. 201-16.

B20. Hansen, Hansen & Hansen. Om skibsbyggernes øjemål og konstruktionstegningens fremkomst ved Svendborgsund, Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1987, s. 40-53.

B21. Sofus og Klara - et uromantisk portræt af en fiskerfamilie, Maritim Kontakt nr. 12, 1988, s. 193-99.

B22. Den industrielle udvikling i Odense 1890-1924 belyst på grundlag af Arbejds- og Fabriktilsynets inspektionsprotokoller, Per Boje og Anders Monrad Møller, Festskrift til Tage Kaarsted: Om Danmarks historie 1900-1920, 1988 s. 41-59.

B23. Konsumtionskort - toldere som topografer, ZISE 1988 nr. 3, s. 109-30.

B24. Omkring toldskolens tilblivelse, Festskrift, Toldskolen 1914-1989, s. 5-12.

B25. Signalement af et ikke helt tilfældigt år: 1839, Ugeskrift for Læger 4. maj 1989, 151 årgang, s. 9-15.

B26. Krigsstyr fra Holbæk. Et skattemandtal år 1710, ZISE, Told- & Skattehistorisk Tidsskrift 1991 nr. 1, s. 34-42.

B27. Familierne von Späth og von Barner i Toldens tjeneste eller en beretning om følgerne af attenderet giftmord, ZISE, Told og Skattehistorisk Tidsskrift 1991, nr. 3, s. 109-20.

B28. Christian IV og Fogh Rasmussen, om skattehistorie før 1903. ZISE, Told og Skattehistorisk Tidsskrift 1992, nr. 3, s. 85-101.

B29. Danish Ports in the 18th and 19th Centuries, in North Sea Ports and Harbours Adaptions to Change, Second North Sea History Conference, Esbjerg 1991, Fiskeri og Søfartsmuseets Studieserie, nr. 1, Esbjerg 1992, s. 63-72.

B30. Indledning s. XIII-XXVII til Georg Albrecht Koefoed: Forsøg til en Dansk Søe Ord Bog med Beskrivelse paa hver Ord og deres Benævning i det Frandske og Engelske Sprog, Handels og Søfartsmuseet på Kronborg, Søhistoriske Skrifter XVII, Iver C. Weilbachs Forlag 1993. Tillige i engelsk oversættelse s. XXVIII-XLI.

B31. Hollænderne og magasinkornet problemet om nederlandske skippere i fart mellem de danske riger og lande i anden halvdel af det 17. århundrede, i Struktur og Funktion. Festskrift til Erling Ladewig Petersen, Odense Universitetsforlag 1994, s. 237-44.

B32. Toldkontrol og grænsebevogtning, i Grænsen i 75 år, 1920-1995, Institut for grænseregionsforskning, Aabenraa 1995, s. 44-64.

B33. Fra Stege til London og Leith - fragt for korn over Nordsøen fra 1827 til 1870, i "Folk og erhverv - tilegnet Hans Chr. Johansen", Odense Universitetsforlag 1995, s. 171-80.

B34. Københavns handelsflåde i 1719 en forsøgsvis kildekonfrontation samt noget om skib og skude, i "Søfart, Politik, Identitet - tilegnet Ole Feldbæk", Handels & Søfartsmuseet på Kronborg, Søhistoriske Skrifter XIX, Forlaget Falcon 1996, s.173-92.

B35. Efterhøst til fleres nytte. Om en vignet gennem 250 år. Danske Magazin 9. rk. bd. 1, 1997, s. 1-8.

B36. Samlingernes betydning for Christian VIII, i "Christiam VIII & Nationalmuseet", Nationalmuseet 1999, s. 79-99.

B37. Oprettelsen af Slavekommissionen. Handels & Søfartsmuseets Årbog 1998, s. 100-15.

B38. Jagten Louise - om en brændeskude fra Vornæs. Tåsinge årbog 1999, s. 6-20.

B39. Mere om en brændeskude fra Vornæs. Tre år med jagten Louise. Tåsinge årbog, 2000, s. 19-30.

B40. En oversigt i anledning af 1848, Historisk Tidsskrift, Bd. 100 hæfte 1, 2000 s. 93-113.

B41. FIRE R.B.S. og derefter. "I øverste højre hjørne - danske frimærker i 150 år". Post Danmark. København 2001, s. 23-43.

B42. "En fuldkommen sikker Ankerplads". Historien om Rørvig toldsted og søfarten fra Isefjorden 1680 til 1903. I Bo Bræstrup og Kurt Sørensen (red.): "Mellem Kattegat og Isefjord. Rørvigs natur og kulturhistorie". Rørvig 2001, s. 189-207.

B43. Hvad sagde Frederik VII? Kongeord den 21. marts 1848. Danske Magazin, 9 rk. bd.1, 2002, s.385-90.

B44. Dansk Told & Skat - et blad med mange forfædre. "I hundrede Ord. Bladvirksomheden 1903-2003". Dansk Told & Skatteforbund 2003, s. 5-19.

B45. Skibsfarten gennem Lillebælt i 1700-tallet. Fredericiabogen 2003, s. 7-21.

B46. Om tilblivelsen af to Thorvaldsenmedailler og deres symbolindhold. Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003, s. 175-87.

B47. Ole Rømers forslag til en forbedret skibsmåling. "Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener", red. Per Friedrichsen, Ole Henningsen, Olaf Olsen, Claus Thykier og Chr. Gorm Thomsen, Kroppedal 2004, side 181-96.

B48. Konsulatsarkiver fra 1704 til 1904. En oversigt. Maritim Kontakt 26, 2004, s. 7-17.

B49. Skibsmåling ‑ nok engang. Handels‑ & Søfartsmuseets Årbog 2006, s. 99‑108.

B50. The seaports of the Kingdom and their shipping trade, 1660-1850. Danish Towns during Absolutism. Urbanisation and Urban Life 1660-1848. Aarhus Universitetsforlag 2008, s. 237-62.

B51. Til Island, Grønland, Bordeaux og St. Petersborg – om CARITAS i sejlads 1729-1735. Handels- & Søfartsmuseets Årbog 2008, s. 95-105.

B52. Sundtoldtariffen af 1842, i Tolden i Sundet. Toldopkrævning, politik og skibsfart i Øresund 1429-1857. Told- og Skattehistorisk Selskab 2010, s. 483-96.

B53. Tre breve fra Caroline Amalie. Danske Magazin bd. 51, 2010 s. 287-294.

B54. Breve fra en konge til hans efterfølger – og den anden vej fra en kunstforstandig prins med en idé. Siden Saxo, 2011, nr. 4, s. 14-23.

B55. En flora af foreninger. De københavnske Toldassistenters  Begravelseskasse 1859 - 10. juli – 2009, 2012, side 85-97. Del af artiklen Dansk Told & Skat - et blad med mange forfædre. I hundrede Ord. Bladvirksomheden 1903-2003. Dansk Told & Skatteforbund 2003, s. 5-19.

B56. Generalpostdirektør David Monrads selvbiografiske skitser. Danske Magazin bd. 51, 2012 s. 605-619.

B57. Depeche fra St. Petersborg. Omkring det åbne brev af 9. juli 1846. Historisk Tidsskrift, bind 112, hæfte 2, Kbh. 2012, side 405-422.

 

Større anmeldelser

C1. A History of Danish Economic Growth since 1720. Anmeldelse af Svend Aage Hansen: "Økonomisk vækst i Danmark I - II", Kbh. 1972 og 1974, i The Scandinavian Economic History Review, Vol. XXIII, No. 2, 1975, s. 181-84.

C2. Musikkens Historie. Anmeldelse af Nils Schiørring: "Musikkens Historie i Danmark 1 - 3", Kbh. 1977-78, Historisk Tidsskrift, Bd. 80, 1980 s. 131-39.

C3. Etatsjubilæum og toldhistorie.“samleanmeldelse” af udgivelser I anledning af Toldetatens 350 års jubilæum.  Fortid og Nutid, XXX, 4, 1983, s. 324-328. Uddrag bragt i ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift, 1983 s.138-139.

C4. Hans Chr.Johansen: "Shipping and Trade between the Baltic Area and Western Europe 1784-95". Odense University Studies in History and Social Sciences Vol.82, Odense University Press 1983, Historisk Tidsskrift Bd. 85, 1985 s. 145-48.

C5. "Den europæiske musikkulturs historie" af Jens Brincker, Finn Gravesen, Carsten E.Hatting, Niels Krabbe og Knud Ketting (red.) m.fl., Gyldendals Musikhistorie bd. 1-4, Historisk Tidsskrift Bd. 85, 1985 s. 310-15.

C6. Lars N.Henningsen: "Provinsmatadorer fra 1700 årene. Reder, købmands og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700-1770". Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Rosenkilde og Bagger, 1985, Historisk Tidsskrift Bd. 88, 1988 s. 161-69.

C7. Knud Klem: "Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene. Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante periode I- II", Handels & Søfartsmuseet på Kronborg, Søhistoriske Skrifter XIII og XIV, Kbh., Finn Jacobsens Forlag, 1985 1986, Historisk Tidsskrift Bd. 88, 1988 s. 169-73.

C8. Klaus Kjølsen: "Det Diplomatiske Fag. Den danske Udenrigstjenestes Forvaltning 1700-1770. Organisation. Embeder og personale. Drift". Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 133. Odense Universitetsforlag 1991, Historisk Tidsskrift Bd. 92, 1992 s. 150-60.

C9. Poul Holm: "Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914". Fiskeri og Søfartsmuseet, Esbjerg 1991, Historisk Tidsskrift Bd. 92, 1992 s. 418-21.

C10. Claus Bjørn: "Fra reaktion til grundlov 1800-1850. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bd. 10", 1990, Historisk Tidsskrift Bd. 94, 1994 s. 169-71.

C11. "J.P.E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. Udgivet med indledning og noter af Inger Sørensen. Bd. 1-3", Kbh. 1999. Og: Inger Sørensen: "Hartmann. Et dansk komponistdynasti", Kbh. 1999. Historisk Tidsskrift, Bd. 101, 2001, s. 580-84.

 

Mindre artikler, debatindlæg, kronikker m.v.

D1. Et speciale. Københavns handelsflåde 1814-1832, 1066, Tidsskrift for Historisk Forskning, 1. årg. nr. 3, 1971 s. 3-6.

D2. Mere om det maritime, Ole Crumlin Pedersen, Anders Monrad Møller, Holger Muchaus Petersen, Alan Hjorth Rasmussen. Debatindlæg i Fortid og Nutid bd. XXVI, hft. 4, 1976, s. 573-77.

D3. Om en søfartshistorisk disputats. Fra galeoth til galease, Nyt fra Odense Universitet, 15. årg. nr. 16, 1981, s. 185-90.

D4. Lad os se lidt nærmere på sejlskibenes historie. Kristeligt Dagblad. Kronik 5.10.1982.

D5. Etatsjubilæum og toldhistorie. Fortid og Nutid bd. XXX, hft. 4, 1983, s. 324-28.

D6. Baggrunden for den sene sejlskibstid. Humaniora 5, 1981-82, Forskningssekretariatet 1983, s. 124-27.

D7. Microen og mig. Kristeligt Dagblad. Kronik 21.3.1984.

D8. Forskningen, sjakalerne og styrelsen. Berlingske Tidende. Kronik 19.6.1984.

D9. Provinssøfarten og lokalhistorie aktuelle opgaver om 1800 tallet. Lokalhistorisk Journal, 13. årg. nr. 4, 1984, s. 16-17.

D10. Bornholmerure til søs eller Hvad man også kan finde i 1700-tallets toldregnskaber. ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1985, nr. 1, s. 37-42.

D11. Kong Frederik og Peder Pibemager. Siden Saxo, 2. årg. nr.1, 1985, s. 22-26.

D12. Jacob Wilhelm Riis og Jensines første målebrev. Efterretninger for Skibslaget, Jensines Venner og andre Søfarende No. 11, 1985 s. 8-11 og No. 14, 1986 s. 6-9.

D13. Toldarkiver og toldernes egne arkivalier. Toldetaten nr. 352, april 1986, s. 112-13.

D14. Hækkens torn i kommunens øje. Kristeligt Dagblad. Kronik 12.7.1986.

D15. Toldmuseet i Bordeaux. ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1986, nr. 3, s. 118-19.

D16. Seks maritimhistoriske konferencer et forsøg på en let statistisk anretning. Maritim Kontakt nr. 10, 1986, s. 147-50.

D17. Fransk kaper i Kattegat. Siden Saxo, 4. årg. nr.1, 1987, s. 20-26.

D18. Toldhistorie, hvorfor og hvordan? 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning 17. årg. 1987, nr. 5-6, s. 51-59.

D19. Toldhistorisk Selskab i det første tiår. ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1987, nr. 2, s. 43-47.

D20. Myten om arkivernes besættelse af historien. Dagbladet Information, kronik 7.5.1990.

D21. Konsumtionskort et levn fra enevældens forbrugsafgifter. Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1990, s. 22-30.

D22. "Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, bd. 1-2", artiklerne om: Generaltoldkammeret s. 287-88, Handelsskibe s. 309-11, Kommercekollegiet s. 469-70, Navigationsskoler s. 648-50, Omsætnings- og forbrugsafgifter s. 662-65, Skibsafgifter s. 773-75, Skibsfart s. 776-79, Skibsregistrering s. 779-81, Tøfolk s. 868-71, Told s. 892-96, Toldadministration s. 896-901, Udgivet af Dansk Historisk Fællesforening, 1991.

D23. Søfart et kulturhistorisk tværsnit, i "Opdag Danmark om Danmark og danskerne før, nu og i fremtiden", Det Danske Kulturinstitut 1992, s. 27-36, tillige i engelsk udgave: Shipping a Historical Cross section, spansk: Navegación un aspecto histórico cultural og i 1996 også i en russisk udgave.

D24. Tolv stole og en uudryddelig myte. ZISE, Told og Skattehistorisk Tidsskrift 1992, nr. 1, s. 3-8.

D25. Måneden drejer om søfolk til den københavnske handelsflåde 1777-87, i: ...ODERINT, DUM METUANT. Festskrift i anledning af Ole Ventegodts 60 års fødselsdag. København 1992, s. 21-26.

D26. Billeder, der ikke kom med. Aage Emil Hansen og Anders Monrad Møller. ZISE, Told og Skattehistorisk Tidsskrift 1992, nr. 3, s. 108-15.

D27. Journaliserede fotografier. Om indholdet af arkivpakke A 1834 og Toldvæsenets bygninger i 1905. ZISE, Told og Skatte¬historisk Tidsskrift 1993, nr. 1, s. 29-37.

D28. En pakke på loftet - et besynderligt fund i Horsens. ZISE, Told og Skattehistorisk Tidsskrift 1993, nr. 1, s. 40-43.

D29. Christian VIII's dagbøger. Carlsbergfondets årsskrift 1995, s. 50-55.

D30. Kriser og vækst i mellemkrigstidens danske bysamfund belyst ved eksemplet Odense. "Lokalsamhället mellan värdskrigen 1918 19-39. Redigerad av Marja Pohjola". Utgiven av Paikallishistoriallinen Toimisto. Helsingfors 1995, s. 9-16.

D31. Gademusik? Skalk nr. 5, oktober 2001, s. 28-32.

D32. Læst i linie 2, Rubicon, 9.årg., nr. 4, december 2001, s. 46.

D33. Danmarks ældste toldkammerbygning. Zise, Told- og Skattehistorisk Tidsskrift, 2002, nr. 3, s. 95-98.

D34. Bagsiden af Medaljen. Skalk nr. 2, april 2003, s. 13-17

D35. Jens Lorentzen, 1934-2004, Maritim Kontakt 26, 2004, s. 117-20

D36. Sognet som administrativ enhed. Debatindlæg i Kristeligt Dagblad, 4. juli 2005, s. 7.

D37. Kanaler i en større europæisk sammenhæng. Og: Brændets videre vej til København, i Bendt Friis: Esrom Kanal. Pramfart og brændetransport til København. Vandmøller og krudtværk, Nødebo 2006, s. 242‑258

D38. Øresundstoldregnskaberne ‑ The Sound Toll Registers, i Denmark/Danmark & UNESCOs Memory of the World Register, Det Kongelige Bibliotek 2006, s. 52‑55.

D39. En dansk students dagbog fra Guldalderen, Dansk Kirketidende, 7/2007/4.april/159.årgang, s. 93-94 og 98-99.

D40. Birger Thomsen, 1945-2007, Maritim Kontakt 29, 2007, s. 146-47.

D41. Caroline Amalie – en illoyal dronning, Siden Saxo 2008 nr. 3, s. 42-49.

D42. Mordet på P2. Information, kronik 1. marts 2009.

D43. Breve mellem svogre. Hertug Christian August af Augustenborg og prins Christian Frederik af Danmark. Siden Saxo 2009 nr. 2, s. 28-37.

D44. Vierne op. 16, Saint-Saëns op. 157, Widor op. 36. Copenhagen Oratorio Choir. Ledsagetekst. CDK 1022, 2009.

D45. Breve mellem svogre. Prins Frederik af Nør og Christian 8. Siden Saxo 2010 nr. 1, s. 42-49.

D46. Artikeldebutant i 1066, 1066, Tidsskrift for historie, 40. Årgang nr. 1, april 2010, s. 9-10.

D47. Sophus Waldemar Rasmussen. Krydstoldassistent og strandkontrollør samt meget andet. Zise. Told- og skattehistorisk tidsskrift, 33. årgang / 2010 / nr. 2-3, s. 116-119.

D48. Ole Rømer og kompassets misvisning. I Ole Rømer. I kongens og videnskabens tjeneste, red. Karin Tybjerg, Jakob Danneskiold-Samsøe og Per Friederichsen. Kroppedal – Studier i Astronomi ˖ Nyere Tid ˖ Arkæologi. Aarhus Universitetsforlag 2011, s. 253-262.

D49. Kongens salving. I Skalk nr. 5, oktober 2012, side 11-15.

 

Mindre anmeldelser

E1. Schiffahrt und Häfen im Bereich der Handelskammer Flensburg. Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte e.V. Nr. 21. Red.: Dr. Hans-Friedrich Schütt, Flensburg 1971. Historisk Tidsskrift 1975 hft. 1, s. 203-204.

E2. Danish Fish Carriers. Holger Rasmussen: Kvaseskipper fra Bøjden, Odense 1975. Scandinavian Economic History Review Vol. XXV, No. 1, 1977, s. 110-111.

E3. Dagny Jørgensen: Danmark-Norge mellom stormaktene 1688-1697, Oslo-Bergen-Tromsø 1976. The Scandinavian Economic History Review Vol. XXV, No. 2, 1977, s. 177-178.

E4. Erik Oxenbøll: Dansk økonomisk tænkning 1700-1770, Kbh. 1977. The Scandinavian Economic History Review Vol. XXVII, No. 1, 1979 s. 77-78.

E5. Ole Mortensøn: Faaborgs skibsfart 1800-1920, Kbh. 1979. Marinehistorisk Tidsskrift, 13 årg. nr. 1, 1980 s. 27-28.

E6. Peter Uffe Meier: Omkring de fire species, Dansk merkantilitisk stabel- og navigationspolitik i 1720'rne, Kbh. 1981, ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1982, nr. 2, s. 52-53.
 
E7. Sv. Cedergreen Bech: Storhandelens by 1728-1830, Københavns historie bd. 3, Gyldendal 1981, Historisk Tidsskrift Bd. 83, 1983, s. 318-319.

E8. Sigurd Jensen og Claus M. Smidt: Rammerne sprænges, Københavns historie bd. 4, Gyldendal 1982, ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1983, nr. 2, s. 75.

E9. Vagn Greve: Studier til Dansk Fiskalstrafferet II-III, Historisk rids. Kriminalistisk Instituts Stencilserie Nr. 17 og 19, Kbh. 1983. ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1983, s. 136-138.

E10. Johs.E.Tang Kristensen: Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik i Nørresundby... Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling 1982, Folk og Kultur 1983, s. 126-127.

E11. Bent Blüdnikow og Henrik Stevnsborg: København 1790. Billeder af dagliglivet, Kbh. 1983. Historisk Tidsskrift bd. 84, hft. 2, 1984, s. 356-357.

E12. Hans Chr. Johansen: Shipping and Trade between the Baltic Area and Western Europe 1784-95, Odense 1983. ZISE, Toldhistorisk Tidsskrift 1984, nr. 2, s. 114-115.

E13. Birgitta Ericsson, Anne-Marie Fällström, Sigurd Jensen, Helle Linde, Olkka Mäntylä og Steinar Supphellen: Stadsadministrationen i Norden på 1700-talet, Oslo 1982. Historisk Tidsskrift bd. 86 hft. 2, 1986, s 393-395.

E14. Kalle Bäck, Harald Gustafsson, Jon Herstad, Jens Holmgaard, Markku Kuisma, Maud Molander, Iilka Mäntyl, Øistein Rian and Gustav Sætra: Skog och Brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet, Oslo 1984. Scandinavian Journal of History 1987, Vol 12, No 2, s. 170-172.

E15. Karl-Gustaf Anderson, Inger Dübeck, Birgitta Ericsson, Gisli Agust Gunnlaugsson, Per-Arne Karlsson, Markku Kuisma, Anne-Hilde Nagel, Oscar Nilila and Gustav Sætra: Industri og bjergværksdrift, Priviligering i Norden i det 18. århundrede, Oslo 1985. Scandinavian Journal of History 1987, Vol 12, No 2, s. 172-173.

E16. Ole Feldbæk: Danske Handelskompagnier 1616-1843, Kbh. 1986, Historisk Tidsskrift bd. 87, 1987 s. 433-434.

E17. Ove Hornby: "Ved rettidig Omhu...". Skibsreder A.P. Møller 1876-1965. Kbh. Schultz Forlag, 1988. Historisk Tidsskrift bd. 89, 1989 s. 209-10. - tillige på engelsk i The Scandinavian Economic History Review vol XXXIX, No 2, 1991 p. 83-84.

E18. Arkivalier vedrørende Københavns tekniske styrelser til ca. 1858 i Københavns Stadsarkiv, Arkivfortegnelse, Københavns Stadsarkiv 1989. Historisk Tidsskrift bd. 90, 1990, s. 191-92.

E19. Christen Jürgensen Thomsen 1788 - 29 december - 1988, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København 1988. Historisk Tidsskrift bd. 90, 1990, s. 195-96.

E20. Sønderjyske Årbøger 1989, Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Historisk Tidsskrift bd. 91, 1991, s. 278-79.
 
E21. Preben Mellbye-Hansen: De danske Kronjuveler, Rosenborg 1990. Historisk Tidsskrift bd. 91, 1991, s. 310-311.

E22. Lars N. Henningsen: Provinsmatadorer fra 1700-årene - Provincial tycoons of the 18th century. The Otte shipowning, merchant and manufacturing family of Eckernförde in economics and politics, Rosenkilde og Bagger 1985. The Scandinavi-an Economic History Review vol. XXXIX nr. 2 p. 78-79.

E23. Jørgen H. Barfod: Flådens fødsel, Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 22, Kbh. 1990. Historisk Tidsskrift bd. 91, 1991, s. 569-570.

E24. Roundtable, Reviews of Yrjö Kaukiainen, Sailing into Twilight: Finnish Shipping in an Age of Transport Revolution, 1860-1914, International Journal of Maritime History, II, No.2 (December 1991), p.131-134.

E25. Forskning i statens arkiver. Bibliografi over bøger og afhandlinger skrevet af arkivarer ved Rigsarkivet, landsarkiverne og Erhvervsarkivet i deres forskningstid og udgivet 1980-1989. Ved Ole Degn. Rigsarkivet, G.E.C. Gad 1991, Historisk Tidsskrift bd. 92, 1992, s. 192.

E26. Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 1. Virksomhedsarkiver fra landbrug, industri og håndværk m.v. Ved Erik Korr Johansen. Erhvervsarkivet 1991. Historisk Tidsskrift bd. 92, 1992 s. 193.

E27. Tage Kaarsted: For videnskab og kunst. Medaljen Ingenio et arti 1841-1991. Odense Universitetsforlag 1991. Historisk Tidsskrift bd. 92, 1992 s. 207.

E28. Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945. En statusrapport, og Tysk Befæstningsbyggeri i Danmark. Deutscher Festungsbau 1933-1945 under besonderer Berücksichtigung des Ausbaues der Küstenbefestigung in Dänemark. Miljøministeriet 1990. Historisk Tidsskrift bd. 92, 1992 s. 212.

E29. Knud Peder Jensen: Vildmanden. En fortælling om folkemindesamleren Søren Knudsen. Gyldendal 1991. Historisk Tidsskrift bd. 92, 1992 s. 213.

E30. Jørgen Kjeldsen (ed).: I Guld og Himmelblaat. En bog om frimureriet i Danmark i fortid og nutid. Den danske Frimurerorden, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 1992. Historisk Tidsskrift bd. 93, 1993 s. 195-96.

E31. O.J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold. Fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848. Forord ved Niels Peter Stilling. Fot. optr. 1992, Skippershoved, Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet. Historisk Tidsskrift bd. 93, 1993 s. 220.

E32. Ministermøder 1900-1901, Konsejlspræsident Hannibal Sehesteds optegnelser, Ministermødeprotokol 1901-1905, Ministermødeprotokol 1905-1908, alle tre ved Poul Erik Olsen. Rigsarkivet, G.E.C. Gad 1992. Historisk Tidsskrift bd. 93, 1993 s. 222.

E33. Skipper P. Illums Dagbog 1804-1893, Faaborg Byhistoriske Arkiv 1992, 360 s., ill. Historisk Tidsskrift bd. 93, 1993,
s. 450-51.

E34. Mogens Rüdiger: Tjener i åndernes rige. Dansk Magisterforening 1918-1993. Udgivet af Dansk Magisterforening 1993. Historisk Tidsskrift bd 94, 1994 s. 215-16.

E35. Morten Hahn-Pedersen: Fyrskibe ved Danmarks port mod vest. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1991, Fortid og Nutid 1994, nr. 2, s. 208.

E36. Ole Mørkegaard: Søen, slægten og hjemstavnen. En undersøgelse af livsformerne på Åbenråegnen 1700-1900, 1993. Historisk Tidsskrift bd. 94, 1994 s. 411-13.

E37. Kaj Sekkelund: Søfart, handel og bondeøkonomi. Thisted 1814-50. Thisted 1993. Historisk Tidsskrift bd. 94, 1994 s. 415-16.

E38. Poul Holm: Hjerting, et maritimt lokalsamfund midt i verden ca. 1550-1930. Esbjerg 1992. Historisk Tidsskrift bd. 94, 1994 s. 428.

E39. Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Erhvervelser 1924-1987. Vejledning i benyttelse. Museum Tusculanums Forlag 1995. Historisk Tidsskrift bd. 96, 1996 s. 444.

E40. Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 2. Arkiver fra handels-, hotel- og transportvirksomheder m.v. og Bd. 3. Arkiver fra finans-, forsikrings- og servicevirksomheder. Erhvervsarkivet 1993 og 1995. Historisk Tidsskrift bd. 96, 1996 s. 445.

E41. Niels H. Frandsen: Dansegilde og mordbrand. Vejledning om retsbetjentarkiver. Dansk Historisk Fællesråd 1995. Historisk Tidsskrift bd. 96, 1996 s. 445-46.

E42. Michael Hertz: Et ministerium finder sin form. Landbrugsministeriet 1896-1923. Gad, Kbh. 1996. Historisk Tidsskrift bd. 96, 1996 s. 458-60.

E43. Claus Øgendahl: Dansk journalistliv 1920-70. Odense Universitetsforlag 1995. Historisk Tidsskrift bd. 96, 1996 s. 466-67.

E44. Jørgen H. Barfod: Niels Juels flåde. Den danske flådes historie 1660-1720. Marinehistoriske skrifter. 1997. Historisk Tidsskrift bd. 97, 1997 s. 574-75.

E45. Anne Ørbæk Jensen & Lisbeth Ahlgren Jensen: Musikalsk byvandring i København. C.A. Reitzel 1995. Historiske Meddelelser om København 1997, s. 205-06.

E46. C.F. Wegeners dagbøger 1851-1864, 1-2. Udgivet ved Hans Kargaard Thomsen. Selskabet for Udgivelser af Kilder til Dansk Historie 1995. Historiske Meddelelser om København 1997, s. 214-216.

E47. Ida Dybdal: I genskæret fra Amaliegaden. Johan Frederik Topsøe's breve fra 1830'ernes København. Poul Kristensens Forlag, Herning. Historiske Meddelelser om København 1997, s. 216-17.

E48. Jacob Thode Ræder: Kærlighed i Kiel - af en dansk officers efterladte papirer 1825-1828. Udg. af Agnes Ræder Clausen. Grevas Forlag. Historisk Tidsskrift bd. 98, 1998 s. 220.

E49. Harald Jørgensen: Fra Christiansborg til Amalienborg. En begivenhedsrig periode i den danske hofforvaltnings historie 1784-1808. Poul Kristensens Forlag, Herning 1996. Historisk Tidsskrift bd. 98, 1998 s. 450-52.

E50. Margit Mogensen og Niels W. Bruun: Førslevdegnens optegnelser. Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693, Landbohistorisk Selskab, 1998. Historisk Tidsskrift bd. 99, 1999 s. 301-02.

E51. Emanuela Barellai: En dansk diplomat i Italien i 1800-tallet. Herman Schubart og Elise Wieling. Odense 1998. Historisk Tidsskrift bd. 99, 1999 s. 306-07.

E52. Vilhelm Holst: Felttogene 1848, 1849 og 1850. Strandbergs Forlag 1998. Historisk Tidsskrift bd. 99, 1999 s. 307-08.

E53. Frank Allan Rasmussen: Teknologi. Centraladministrationens behandling af teknologisager 1816-1996. Rigsarkivet 1998. Historisk Tidsskrift bd. 99, 1999 s. 582-83.

E54. Det store i det små. Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, 10. Kbh. 1997, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000
s. 181-85.

E55. Karen Hjorth: Tolder og kvinde. En undersøgelse af kvinders ansættelse i en mandsdomineret etat. Told- og Skattehistorisk Selskab 1998, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 225.

E56. I kamp for flåden. En levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod. 1880-1947. Fortalt af Jørgen H. Barfod. Maritim Kontakt XXI, Kbh. 1999, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 227-28.

E57. Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, IV, 3. bind. Private institutioners arkiver, red.: Martin Larsen og Birgit Nüchel Thomsen, Rigsarkivet 1999, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 563.

E58. Erik Gøbel: De styrede rigerne. Embedsmændene i den dansk-norske civile centraladministration 1660-1814. Odense Universitetsforlag 2000, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 567-68.

E59. Jørgen Hein: Menneske, maske, majestæt. Kongelige portrætter i voks. Rosenborg 2000, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 568.

E60. Sune Christian Pedersen: Ord i sigte. Optisk telegrafi i Danmark 1794-1862. Skrifter fra Post & Tele Museum 3, 2000, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 571-72.

E61. Christian Larsen (udg.): Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1999, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 572-73.

E62. Boris Koll: Kaperkaptajn Jens Lind - manden bag myten. Skippershoved, Ebeltoft 2000, Historisk Tidsskrift bd. 100, 2000, s. 573.

E63. Karsten Hermansen (red.): Marstal Søfart 1925-2000. Marstal Søfartsmuseum 2000, Historisk Tidsskrift bd. 101, 2001,
s. 260-62.

E64. Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 4. Arkiver, modtaget/registreret 1990-2000. Ved Erik Korr Johansen. Århus 2000, Historisk Tidsskrift, bd.101, 2001, s. 607-08.

E65. Ole Degn: Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. Kbh. 2000, Historisk Tidsskrift, bd. 101, 2001, s. 614.

E66. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr (red.): Institut, Selskab, Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh. 2001, Historisk Tidsskrift, bd. 101, 2001, s. 629-30.

E67. Poul Steen & Arne Julin: Personregister 1966-1996, Akkumuleret Register, Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1998; Tusindvis af Navne. Personregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1965. Akkumuleret register 1-3, Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 2001. Historisk Tidsskrift, bd. 102, 2002, s. 522.

E68. Gunnar Karlsson: Iceland's 1000 Years. History of a Marginal Society, London 2000. Historisk Tidsskrift, bd. 102, 2002, s. 523.

E69. Niels Høffding: Revolutionen, Napoleon og kvinderne - fra hofsamfund til diktatur, Gyldendal 2001. Historisk Tidsskrift, bd. 102, 2002, s. 527.

E70. Ole Nørregaard Pedersen: Operation Genforening. Statsbanerne og Sønderjylland 1918-1928. Danmarks Jernbanemuseum 2001, Historisk Tidsskrift, bd. 102, 2002, s. 527-28.

E71. Henrik Gauthier, Torben Ejlersen, Nete Balslev Wingender (red.): Da København fik vokseværk. Historiske Meddelelser om København 2001.

E72. Lennart Frandsen, Jesper Gram-Andersen, Torben Juul Hansen, Vagn Aagaard Knudsen (red.): Emdrup. Et åndehul i storbyen. Emdrup Grundejerforening 2001. Historisk Tidsskrift, bd. 102, 2002, s. 528.
 
E73. Johannes Elgvin: Friedrich af Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Oslo 2002. Historisk Tidsskrift, bd. 106, 2006, s. 414-15.

E74. Jens Kusk Jensen: Navigationens Udvikling - og lidt om hans liv og håndbøger. Red. Erik Gøbel. Maritim Kontakt nr. 25, Kbh. 2003. Historisk Tidsskrift, bd. 106, 2006, s. 415-16.

E75. Claus Friisberg: H.C. Andersen og Christian VIII. De kongelige fugle, Vestjysk Kulturforlag 2008. Historie 2009, 2, s. 189-190.

E76. Inger Sørensen (udg.): Niels W. Gade og hans europæiske kreds. En brevveksling 1836-1891. Det Kongelige Bibliotek & Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2008. Bd. 1-3, fortløbende pagineret, i alt 1160 s. Historisk Tidsskrift, bd. 109, 2009, s. 589-591.

E77. Kaj Nykjær Jensen: Svendborg Toldsteds Skibe og Fartøjer 1837-1867 – Svendborg Museums Årbog 2010, 111 sider. Zise, Told- og Skattehistorisk Tidsskrift 34. årgang, 2011 nr. 1, s. 37-39.