Se forsiden til Anders Monrad Møller: Maritimhistoriske artikler i stort format Anders Monrad Møller

Maritimhistoriske artikler

om kirkeskibe, skippere,
sømænd og søkrigsførelse
fra 1700-tallet til 1850

 

(300 x 210 mm) 208 sider.
295,- kr.

Første artikel bygger i første række på materiale stillet til rådighed af Fritz B. Jørgensen, der er fagmand og har stået for både restaurering og nybygning af kirkeskibe. Noget lignende gælder artiklen om skipper Jeppe Basse af Bogense fra begyndelsen af 1700-tallet, hvortil materialet er samlet af tegneren Johs. Frederiksen, der tæller omtalte skipper blandt sine forfædre.

Tredje artikel handler om bemandingen af Københavns handelsflåde i 1700-tallet og bygger på den såkaldte waterschouts forhyringsprotokoller. Derefter følger artiklen om Georg Albrecht Koefoed, der var leder af den danske eskadre på Middelhavet i nogle år i begyndelsen af 1800-tallet – han klarede sig igennem uden at blive opbragt af englænderne. Femte artikel drejer sig om en af forfatterens egne forfædre, skipperen og senere købmand Hans Casper Brandt af Svendborg, der levede i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Brødrene Kruuse var fra Korsør, anført af Jørgen Kruuse, der ved midten af 1800-tallet var den største skibsreder i provinsen med skibe på langfart.

De tre sidste artikler handler alle om treårskrigen. Først tages affæren i 1849 ved Eckernførde op til nok en behandling på baggrund af en øjenvidneberetning af Sophus Waldemar Rasmussen, der var topgast ombord på fregatten Gefion, da linieskibet Christian VIII sprang i luften. Marineminister C.C. Zahrtmann blev i begyndelsen af treårskrigen verbalt overfaldet af sin tidligere nære ven, Hans Birch Dahlerup. Forholdet mellem de to er belyst i næstsidste artikel. Og afsluttende behandles blokadepolitikken under treårskrigen, der var en stor, men hidtil noget overset succes.

Indbydende præsenteret historisk grundforskning på videnskabeligt plan i form af en artikelsamling, der ud fra anvendelse af primærkilder kaster nyt lys på søfarten i den historiske periode.” Fra lektørudtalelsen.