Forfatterens forord til bogen

Emilie, Louise
og de andre

maritime artikler og essays

 

Med stigende alder fremvokser en vis ryggesløshed, nogle ville måske kalde det manglende beskedenhed, som går over gevind, når pensionstærsklen overskrides. Mens støvets år nærmer sig, gør de gamle tusser lige, hvad der passer dem, for der skal ikke opnås noget nogen steder eller på anden måde tages politiske hensyn. Den, der er definitivt ude af alt det pulveriserende, oplever en hidtil ukendt følelse af frihed. Dette at udgive en samling af egne artikler vil sikkert blive opfattet som et tegn på grasserende selvovervurdering. Men nogen som helst skamfølelse er sådanne gamlinge immune overfor, derfor den foreliggende bog.

Fire af disse ti artikler er helt nyskrevne. Det gælder de tre maritimt prægede om „Båden“, „Jeronimus“ og „Skrænten“ samt den om Christian VIII. Denne sidste er en naturlig følge af en årelang beskæftigelse med en meget fascinerende person og hans skriftlige efterladenskaber fra første halvdel af 1800-tallet.

Erindringsartiklen om „Sofus og Klara“ har tidligere været offentliggjort, men bringes her i en lettere revideret og forøget skikkelse. De tre „pigeartikler“ er derimod genoptrykt næsten uændret, der er blot gjort brug af en forfatters fortrydelsesret med hensyn til klodsetheder. Ikke mindst har det været nærliggende igen at publicere den om „Jensine“, Danmarks ældste eksisterende sejlskib, for artiklen blev i sin tid begravet i et par numre af et medlemsblad, som det nok vil være for besværligt for de fleste at opspore.

Smuglerartiklen om købmandens „Tomme tønder“ med den sørgeligt slette morale kom til verden, fordi et nygrundlagt tidsskrift med et meget mærkeligt navn havde et stort behov for stof, og den fyldte da godt op.

Sluttelig er artiklen om skibsmålingen i Danmark et forsøg på endegyldigt at gøre sig færdig med et emne, som har (for)fulgt forfatteren mere end en menneskealder med affattelsen af i alt fem artikler til følge. Nu må det være nok. Den berømmelige sjettedelsmoderation skulle dermed have fået, hvad den tilkommer og formenes hermed endegyldigt at være lagt til side.

Skibsmålingsartiklen er altså en sammenskrivning af, hvad der gennem årene er fundet, og der er lagt vægt på at få alle nuancer med. Lige nu skulle der ikke være mere at komme efter, som det hedder på nyeste dansk. – Man må så blot håbe, at Nemesis ikke har et eller andet uventet om netop dette emne gemt i ærmet. Det kunne ligne hende.

Og dermed sendes disse artikler ud i den dansklæsende verden, og måtte de blive vel modtaget. Dog bør der vedlægges følgende lille advarsel med - om man vil - indbygget trussel. Går det rigtig godt med denne publikation, er der altså flere gode gamle artikler, som er publiceret i hengemte periodica - alle nævnt på de sidste sider. Og det skulle være mærkeligt, om der ikke fremkommer flere fynskinspirede erindringsessays fra Svendborgsund. Hermed er læseren advaret.

dr. phil Anders Monrad Møller

tilbage