Det danske pianoforte - forsideDorthe Falcon Møller

Det danske pianoforte
frem til 1914

– et håndværk og en industri 

(24 x 28,5 cm) 560 sider, illustreret, bilag.
375,- kr.

Med denne doktorafhandling afdækker Dorthe Falcon Møller pianoets historie i Danmark frem til 1914. Den beskriver personer og virksomheder i branchen såvel som den den tekniske udvikling, hvis højdepunkt udgøres af C.C. Hornungs epokegørende konstruktion: den første serieproducerede helstøbte jernramme i Europa.

Et andet vigtigt aspekt i pianoets historie er den offentlige støtte i form af eneretstildelinger, rejselegater og toldpolitiske tiltag, som viser, at pianoforteindustrien nød godt af en opmærksomhed, der er ukendt for senere tider. Også pianoindustriens arbejdsgiverforening og dens modpol, pianofortearbejdernes fagforening er behandlet. Endelig er kundekredsen belyst med udgangspunkt i bevarede salgsprotokoller.

Otte bilag giver blandt andet omkring 225 biografier over instrumentmagere og pianofabrikanter m.fl. og ca. 150 illustrationer akkompagnerer fremstillingen. Sidst i bogen findes et kort resumé på engelsk.

Det danske pianoforte frem til 1914 udkom den 4. maj 2004 og blev forsvaret på Syddansk Universitet i Odense den 4. juni 2004.