Se omslaget til Knud Michelsen: Den unge Knud Rasmussen i stort format Knud Michelsen

Den unge
Knud Rasmussen

belyst gennem breve og andre kilder 1893 - 1902

 


(170 x 240 mm) 342 sider.
275,- kr.

Den unge Knud Rasmussen er den første detaljerede beskrivelse af Knud Rasmussens tidlige ungdomsår i København forud for Den litterære Grønlands-Ekspedition (1902-04). Fremstillingen er bygget på hans egen og familiens brevveksling samt på hans udkast, dagbøger og litterære produktion.

I bogen kommer man helt tæt på den unge Knud Rasmussen, hans forhold til familien, skolegang, venner, kærester og hans forsøg på at skabe sig en karriere via datidens medier og hans forbindelser til forskellige af tidens kulturpersonligheder. Gennem hans egne og andres breve tegnes et billede af en ung mand, der er i besiddelse af et helt usædvanligt livsoverskud, men også med ustyrlige tendenser, som kommer til at skabe problemer for ham. Særlig opmærksomhed knyttes til den krise, der indtrådte i 1901, da Knud Rasmussen en stor del af året opholdt sig i Lapland og Stockholm. I forlængelse heraf klarlægges den hidtil ukendte baggrund for Den litterære Ekspedition.

Efter et kort tilbageblik på Knud Rasmussens barndom skildrer forfatteren Knud Michelsen i første del af bogen hans liv i årene 1893-1902 så tæt, som de skriftlige kilder muliggør.

Anden del rummer en række udkast og afsluttede tekster, såvel fortællinger som rejsebreve og artikler. De fleste tekster stammer fra tiden omkring 1900 og har ikke tidligere været udgivet på tryk.

Bogens efterskrift giver et samlet overblik over materialet og beskriver de forhold, der peger frem mod Knud Rasmussens arbejde i Grønland. Som det vil fremgå, var det ingen selvfølge, at hans fremtid skulle ligge her. Vejen til Grønland finder han ad en omvej, som kommer til at bestemme den særlige karakter af hans indsats.

"De mange rørende og intense breve bringer os tæt på en ivrig, spillevende og følsom ung Knud Rasmussen, hvis væsen skabte glæde og liv omkring sig. Knud Michelsen leder læseren sikkert gennem det omfattende materiale og skriver godt og indlevet de opsumerende bemærkninger, der giver lyst til at vide mere."

Uddrag af lektørudtalelse, Poul Flou Pedersen - DBC

Læs også om Vejen til Thule - Knud Rasmussen belyst gennem breve og andre kilder 1902 – 1910 (Forlaget Falcon 2014), der beskriver Knud Rasmussens videre liv og levned frem til oprettelsen af Thule-stationen i 1910.

download pressemedddelelsen her